انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� �������������������������
تعداد عنوان ها: 1
مبانی و مسائل مکانیک محیط‌های پیوسته 4115
دکتر مرتضی اسکندری‌قادی
520,000