انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ��������������������� ��������������
تعداد عنوان ها: 3
باستان‌شناسی شناختی و تکامل انسان 3728
سوفی آ. دبون؛ فردریک ل. کولیج؛ تامس وین؛ دکتر کمال‌الدین نیکنامی ؛ دکتر مریم رمضانی
720,000
حل معادلات رگرسیون برای تبیین قضایای باستان‌شناسی 4118
دکتر کمال‌الدین نیکنامی ؛ دکتر عبدالکریم شادمهر
540,000
محاسبات رایانه‌ای در باستان‌شناسی 3304
هریسون ایتل یورگ دوم؛ فردریک لیمپ؛ دکتر کمال‌الدین نیکنامی ؛ دکتر مصطفی ده‌پهلوان
450,000