انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ��������������������� ������������������
تعداد عنوان ها: 1
بازخوانی تجارب انطباق‌پذیری و استفاده مجدد از میراث صنعتی در ایران 4109
دکتر پیروز حناچی؛ دکتر سمیه فدائی‌نژاد بهرامجردی ؛ سارا تیمورتاش
240,000