انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ������������
تعداد عنوان ها: 2
پادسینما در ایران و سینمای سهراب شهید ثالث 4197
دکتر مجید سرسنگی؛ دکتر حامد سلیمان‌زاده
320,000
تئاتر و اجرای مدرن در آسیا (1900-2000)/ 4407
کوین وتمور؛ سیمو آن لیو؛ ارین بی. می؛ دکتر مجید سرسنگی
1,100,000