انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������������������� ����������������
تعداد عنوان ها: 2
درآمدی بر تاریخ باستان‌شناسی 4243
پل بان ؛ دکتر حکمت‌الله ملاصالحی ؛ علی‌اصغر سلحشور
1,000,000
مبادی و مبانی باستان‌شناسی شناختی 4000 Arche and Logos of Cognitive Archaeology
دکتر حکمت‌الله ملاصالحی ؛ دکتر وحید عسکرپور
480,000