انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ����������
تعداد عنوان ها: 2
تجهیز مجدد میراث صنعتی 3851
دکتر پیروز حناچی؛ سارا تیمورتاش
350,000
میراث صنعتی؛ از مفهوم تا مصداق 4422
دکتر پیروز حناچی؛ سارا تیمورتاش
540,000