انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������������� ������������ ������������
تعداد عنوان ها: 1
ارتباطات بازاریابی با رویکرد تبلیغات اثربخش 3997/ Communication in Marketing with an Effective Advertising Approach
دکتر محمد حقیقی؛ محمدحسن مصطفوی روضاتی؛ آیسان علیزاده
500,000