انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������ ����������
تعداد عنوان ها: 1
؛(QFD) در صنعت و خدمات 3837
دکتر حسین صفری؛ جلیل حسن قاسمی
160,000