انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: دکتر جمیله سالارآملی
تعداد عنوان ها: 1
سم شناسی غذایی و تغذیه ای 3194
استنلی تی امی؛ دکتر جمیله سالارآملی؛ دکتر اسماعیل ذوقی
105,000