انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ���������������������
تعداد عنوان ها: 2
آناتومی سر و گردن پستانداران اهلی 4441
دکتر جواد صادقی‌نژاد ؛ دکتر حدیث بوجارزاده
800,000
راهنمای تشریح گوشتخواران (به همراه اطلس رنگی) 3699
دکتر جواد صادقی‌نژاد ؛ دکتر زهرا طوطیان؛ نرگس زادسر
2,600,000