انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ������������ ����. ��������- ���������� ����. ��������
تعداد عنوان ها: 1
آب و هواشناسی کشاورزی ( اصول و کاربردهای مطالعات آب و هوا در کشاورزی) 3031
هارپال اس. ماوی- گرائم جی. تاپر ؛ دکتر حسین محمدی
65,000