انتشارات دانشگاه تهران
 
حضور رئیس مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران در نشست شورای عمومی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
1397-07-03

براساس سیاست‌های موسسه انتشارات دانشگاه تهران برای دریافت نظرها و پیشنهادهای استادان دانشگاه به‌منظور ارتقای سطح موسسه  و مکاتباتی که با دانشکده ها و مؤسسات تابعه دانشگاه برای این منظور به انجام رسانده است، ریاست مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران در نشست شورای عمومی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی حضور یافت و  به بیان سیاست‌ها و برنامه‌های مؤسسه برای جذب هرچه بیشتر مؤلفان و مترجمان کتب علمی و دانشگاهی پرداخت. 

در این نشست، استادان دانشکده معارف و اندیشه اسلامی راهکارها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای انتشارات و حضور پررنگ‌تر در مجامع علمی بین‌المللی مطرح کردند.

اصلاح ساختار مؤسسه، توجه به ظرفیت علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران و نیز کارکنان دانشگاه، سفارش تألیف کتاب  به استادان صاحب نام و صاحب قلم، سطح‌بندی کتب دانشگاهی و چاپ کتاب در سطح‌های مختلف، عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های خارجی و تأمین منابع علمی آنها از طریق ترجمه آثار منتشره انتشارات دانشگاه و اصلاح نظام توزیع کتاب از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد.