انتشارات دانشگاه تهران
 
جذب نیروی امریه در مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
1398-05-20
جذب نیروی امریه در مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران از میان مشمولان نظام وظیفه در صورت دارا بودن شرایط، امریه می پذیرد.

شرایط: 

1. دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، کامپیوتر، فناوری اطلاعات، گرافیک از دانشگاه تهران

2. دارا بودن معدل بالای 16

3. نداشتن کسر خدمت

4. دارا بودن برگ اعزام به خدمت 

آدرس ایمیل برای ارسال رزومه: press@ut.ac.ir