انتشارات دانشگاه تهران
 
نشست معرفی و بررسی کتاب روش‌شناسی دانش اجتماعی مسلمین برگزار می شود.
1400-04-16

 نشست «معرفی، نقد و بررسی کتاب روش‌شناسی دانش اجتماعی مسلمین» از سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب در صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این نشست که مؤسسه انتشارات میزبان دکتر یحیی بوذری‌نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است، درخصوص این کتاب و ویژگی‌های آن گفت‌وگو خواهد شد. 

این نشست در ساعت 21یکشنبه مورخ 1400/04/20 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به آدرس university_of_tehran_press پخش می‌گردد.