انتشارات دانشگاه تهران
 
نشست بررسی آثار منتشر‌شده احمد غزالی برگزار می شود
1400-03-08
نشست بررسی آثار منتشر‌شده احمد غزالی برگزار می شود

  نشست «معرفی، نقد و بررسی آثار احمد غزالی» از سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب در صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این نشست که مؤسسه انتشارات میزبان دکتر محمود شیخ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است، درخصوص این آثار، ویژگی‌های آن، مصحح کتاب و ادبیات عرفانی و صوفیانه گفت‌وگو خواهد شد. 

این نشست در ساعت 21یکشنبه مورخ 09/03/1400 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به آدرس university_of_tehran_press پخش می‌گردد.