انتشارات دانشگاه تهران
 
به مناسبت روز ملی خلیج فارس، نشست معرفی کتاب مطالعات منطقه‌ای خلیج فارس برگزار می شود.
1400-02-05
به مناسبت روز ملی خلیج فارس، نشست معرفی کتاب مطالعات منطقه‌ای خلیج فارس برگزار می شود.

  به مناسبت روز ملی خلیج فارس، نشست «معرفی، نقد و بررسی کتاب مطالعات منطقه‌ای خلیج فارس» از سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب در صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این نشست که مؤسسه انتشارات میزبان دکتر بهادر زارعی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است، درخصوص این کتاب، ویژگی‌های آن، خلیج فارس در گذر زمان و وضعیت خلیج فراس در منطقه و تأثیرات آن گفت‌وگو خواهد شد. 

این نشست در ساعت 21 پنجشنبه مورخ 9 اردیبهشت 1400 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به آدرس university_of_tehran_press پخش می‌گردد.