انتشارات دانشگاه تهران
 
نشست معرفی، نقد و بررسی کتاب «نظارت بالینی در حرفه‌های یاری‌رسان» برگزار می شود.
1400-01-21
نشست معرفی، نقد و بررسی کتاب «نظارت بالینی در حرفه‌های یاری‌رسان» برگزار می شود.

  نشست «معرفی، نقد و بررسی کتاب نظارت بالینی در حرفه‌های یاری‌رسان» از سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب در صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این نشست که مؤسسه انتشارات میزبان دکتر یاسر مدنی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است، درخصوص این کتاب، ویژگی‌های آن، وضعیت مشاوره در ایران و نظارت بالینی گفت‌وگو خواهد شد. 

این نشست در ساعت 21یکشنبه مورخ 22/01/1400 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به آدرس university_of_tehran_press پخش می‌گردد.