انتشارات دانشگاه تهران
 
نشست معرفی، نقد و بررسی کتاب جناب آقای فرشاد رضوان 15 فروردین ماه برگزار می‌شود.
1400-01-12

نشست «معرفی، نقد و بررسی کتاب راهنمای ویرایش و نگارش» از سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب در صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این نشست که مؤسسه انتشارات میزبان استاد فرشاد رضوان ویراستار و مدرس دانشگاه  است، درخصوص این کتاب، ویژگی‌های آن، منابع مورد استفاده و استناد و وضعیت ویرایش، تاریخچه آن و لزوم ویرایش در نشر دانشگاهی گفت‌وگو خواهد شد. 

این نشست در ساعت 21یکشنبه مورخ 15/01/1400 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به آدرس university_of_tehran_press پخش می‌گردد.