انتشارات دانشگاه تهران
 
پیشنهاد موسسه انتشارات دانشگاه تهران برای انتخاب هدیه نوروز 1400
1399-12-24

بوی عیدی، عطر ناب کتاب
نوروز خرامان از راه می‌رسد، با بوی بهار، این بار نیز همچون همیشه روزگار، خوش خوشان و عطرافشان، پای بر جان و تن زمین و زمان می‌گذارد.
ایرانیان به رسم همیشه، نوروز را به جشن می‌نشینند و شادی و شادکامی خویش را با هدیه دادن به یکدیگر، پاس می‌دارند.
و چه نیکوست که این عیدی، خود یاری مهربان و خوش بیان باشد و آرام جان باشد که اندک اندک بوی خوش کتاب، جان و جهانمان را دگرگون کند و روح و روانمان را عطر آگین.‌

 


انتشارات دانشگاه تهران در نوروز پیش رو چنین افقی را فرادید دارد
و از این رو، برآن شده است که با پی نهادن طرح عیدی کتاب، همگان را بر این رسم نیکو فرا خواند. فهرست پیش چشم، کتاب‌هایی گزیده و ارزشمند است که گمان داریم هر سلیقه و گرایشی را پاسخگو خواهد بود. باشد که با همراهی و همخوانی دوستداران کتاب، گامی بلند در گسترش و نکو داشت فرهنگ کتابخوانی برداریم.

 

اگر می‌خواهید کتابی متناسب با سلیقه هدیه‌گیرنده انتخاب کنید،

ابتدا بروشور هدیه نوروزی زیر را مطالعه کنید.‌

بروشور هدیه نوروزی