انتشارات دانشگاه تهران
 
کتاب های منتخب موسسه انتشارات دانشگاه تهران در جشنواره کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 1399
1399-12-04

 

 

 برگزیدگان و شایستگان تقدیر  سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران  روز شنبه دوم اسفند ماه با حضور رئیس جمهور معرفی شدند. 

کتاب های زیر در جشنواره حائز رتبه " شایسته تقدیر" شده اند:

 

1)سمیت‌شناسی ترکیبات آلی در ماهیان 

Organic Chemical Toxicology of Fishes

لینک معرفی و خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3209.html

 

2)زیست‌شناسی ماهی خاویاری سیبری

The Siberian Sturgeon (Acipenser baerii, Brandt, 1869) Volume آ - Biology

لینک معرفی و خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3305.html

 

3)پرورش ماهی خاویاری سیبری 

(The Siberian Sturgeon (Acipenser baerii, Brandt, 1869 Volume 2 - Farming

لینک معرفی و خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3304.html

 

4)دستنامه فارماکولوژی و درمان‌شناسی گودمن و گیلمن (دوره 3 جلدی- تمام رنگی) 

Manual of Pharmacology and THERAPEUTICS

لینک معرفی و خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3264.html

 

5)افسانه رستا

لینک معرفی و خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3249.html