انتشارات دانشگاه تهران
 
پرفروش ترین کتاب های موسسه انتشارات دانشگاه تهران در اسفند ماه 99
1399-12-24

پرفروش ترین کتاب های منتشرشده توسط موسسه انتشارات دانشگاه تهران دراسفند ماه 1399:

 

1.  مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_1041.html

 

2.     اصول تعلیم و تربیت

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_1075.html

 

3.    نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد اول

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_883.html

 

4.     معماری فرم فضا و نظم

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_1095.html

 

5.روانشناسی صنعتی و سازمانی (فرد و سازمان) در هزاره سوم

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_1203.html