انتشارات دانشگاه تهران
 
پرفروش ترین کتاب های موسسه انتشارات دانشگاه تهران درخرداد ماه 1400
1400-04-06
پرفروش ترین کتاب های موسسه انتشارات دانشگاه تهران درخرداد ماه 1400

پرفروش ترین کتاب های منتشرشده توسط موسسه انتشارات دانشگاه تهران درخرداد ماه 1400:

 

1.  سیاست گذاری راهبردی در تئوری و عمل

 

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3555.html

 

2.     اصول و مفاهیم پایدارسازی کمری- لگنی

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_3430.html

 

3.    روش شناسی نظریه های جدید در سیاست

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_997.html

 

4.    معنا شناسی افسردگی از منظر قرآن

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_2845.html

 

5.مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه

لینک خرید از سایت:

https://press.ut.ac.ir/book_1041.html