انتشارات دانشگاه تهران
 
برگزیدگان بیست و ششمین جشنواره کتاب سال دانشگاهی معرفی شدند
1398-09-26

بیست و ششمین جشنواره کتاب سال دانشگاهی همزمان با بیست و هشتمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران در روز دوشنبه 25 آذر 1398 برگزار شد و برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.