انتشارات دانشگاه تهران
 
سامانه الکترونیکی پذیرش و داوری کتاب مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران راه‌‌اندازی شد.
1396-03-28

سامانه الکترونیکی پذیرش و داوری کتاب مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران راه اندازی شد.
مؤلفان و مترجمان برای پیشنهاد چاپ کتاب و ارسال مدارک لازم، باید در بخش حساب کاربری سایت مؤسسه انتشارات ثبت نام کنند و در قسمت ارسال اثر، اطلاعات لازم را درج و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند. پیگیری اثر ارسال شده نیز از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت. ضروری است صاحبان آثار ابتدا به بخش فرایند پذیرش آثار مراجعه و شیوه‌نامه و مقررات و ضوابط نشر را مطالعه نمایند. آن‌گاه فرم‌های درج شده در آن بخش را دریافت و تکمیل نمایند و سپس به بخش سامانه ارسال کتاب مراجعه کنند و تمامی فرم‌ها و نیز فایل کتاب را بارگذاری کنند. ارسال متن اصلی در کتاب‌های ترجمه‌ای نیز الزامی است.