انتشارات دانشگاه تهران
 
دعوت از ایده‌پردازان و استارتاپ‌ها حوزه نشر
1398-08-27
دعوت از ایده‌پردازان و استارتاپ‌ها حوزه نشر

 

موسسه انتشارات دانشگاه تهران در نظر دارد به‌منظور بهره‌مندی از ایده‌های نو در حوزه نشر، از همکاری و همیاری استارتاپ‌های این حوزه بهره‌مند شود. از این رو ایده‌پردازان و استارتاپ‌های حوزه نشر می‌توانند ایده‌ها و شرح فعالیت‌های خود را به این مؤسسه ارسال کنند تا در جلساتی با ایشان، طی تفاهم‌نامه هایی،  همکاری شود. 

آدرس پست الکترونیکی: press@ut.ac.ir

تلفن: 88001080- 88012784