انتشارات دانشگاه تهران
 
درج کد QR در کتاب ‌های انتشارات دانشگاه تهران
1397-07-10
درج کد QR در کتاب ‌های انتشارات دانشگاه تهران

شما ممکن است تاکنون مطالبی را درمورد کد کیو آر (QR) شنیده باشید؛ اما دقیقا مفهوم کد QR چیست؟ کد Quick Response (پاسخ سریع)، یک نوع بارکد دو بعدی است که با استفاده از گوشی های هوشمند و دستگاه‌های اختصاصی خواندن کد QR خوانده می‌شود که به‌طور مستقیم به متن، ایمیل، وب سایت، شماره تلفن و... لینک می‌شود. 

کد QR در ژاپن و سراسر شرق با وسعت زیادی استفاده می‌شود و در غرب نیز به آرامی در حال گسترش است. 

مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران در جایگاه نخستین ناشر دانشگاهی، نخستین گام را برای استفاده از این تکنولوژی در عرصة نشر برداشته است. اکنون در شناسنامه کتاب‌های منتشره انتشارات دانشگاه تهران، کد  QR درج می‌شود. با اسکن این کد می‌توان به صفحه اینترنتی کتاب مورد نظر در وب‌سایت انتشارات دانشگاه تهران وارد شد  و در آنجا اطلاعات کتاب و فایل معرفی کتاب را ملاحظه و در صورت نیاز اقدام به خرید اینترنتی آن کتاب کرد. در واقع این کد امکان دسترسی آسان مخاطبان به اطلاعات و خرید اینترنتی کتاب را مهیا می‌سازد.