انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,573
بازآفرینی شهرها میراثی برای آینده 3102
پیروز حناچی محمدجواد مهدوی نژاد؛ پیروز حناچی؛ پیروز حناچی. محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدجواد مهدوی نژاد
150,000
بازارشناسی: مفاهیم و کاربردها 4544
دکتر هاشم آقازاده؛ مژده خوشنویس
1,300,000
بازارها و نهادهای مادی: مدیریت ریسک در موسسات مالی (جلد دوم) 4459
آنتونی ماندرز ؛ دکتر رضا تهرانی؛ دکتر عسگر نوربخش
1,100,000
بازاریابی خدمات بانکی 3234
سید محمدتقی مقیمی؛ مسعود کیماسی
600,000
بیابان‌زایی و تخریب زمین 3785
دکتر مجید کریم‌پور ریحان ؛ مهندس فاطمه نقی‌زاده اصل
480,000
بازاریابی سیاسی 3735
دکتر مسعود کیماسی؛ ریحانه بحری‌نژاد؛ مژگان نصیری
480,000
بازارها و نهادهای مالی (جلد اول) 3264
آنتونی ساندرز؛ مارسیا کورنت؛ دکتر رضا تهرانی؛ دکتر عسگر نوربخش
980,000
بازیافت مواد زائد جامد شهری 2736
دکتر محمدعلی عبدلی
620,000
باز آفرینی شهری 3587
پیتررا برتز و هیو سایک؛ پیروز حناچی؛ سعید ایزدی
980,000
بازخوانی تجارب انطباق‌پذیری و استفاده مجدد از میراث صنعتی در ایران 4109
دکتر پیروز حناچی؛ دکتر سمیه فدائی‌نژاد بهرامجردی ؛ سارا تیمورتاش
240,000
بازی در مدرسه 2747
محمد نبوی؛ محمود ذکایی
56,500
باز زنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی 1644
دکتر محمدمنصور فلامکی
870,000
بازشناسی صهیونیسم 2930
دکتر احمد دوست محمدی
15,500
بازکاوی روش تحقیق آمیخته 3429
دکتر سید مصطفی رضوی .مرتضی اکبری. مرتضی جعفرزاده. محمد رضازالی
260,000
بازنمایی انقلاب‌های عربی در نشریات سیاسی و مشهور غرب 3432
دکتر یونس نوربخش؛ دکتر روح‌الله حسینی؛ دکتر محمد سمیعی
210,000
بازی‌های پیشگیرانه- اصلاحی برای ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی در کودکان 4217
دکتر رضا رجبی ؛ دکتر محمد بیات‌ترک؛ دکتر اسماعیل مظفری‌پور؛ دکتر ناهید علافان؛ دکتر سیدحسین موسوی
400,000
باستان‌شناسی ایران باستان 1069
لوئی وندن برگ؛ دکتر عیسی بهنام
850,000
باستان‌شناسی اسلام 4117
تیموتی اینسول؛ دکتر حسین صبری
670,000
باستان‌شناسی دشت قزوین 2801
دکتر حسن فاضلی‌نشلی
720,000
باستان‌شناسی زمان 4439
گَوین لوکاس؛ حکمت‌اله ملاصالحی؛ علی‌اصغر سلحشور
350,000
باستان‌شناسی شناختی و تکامل انسان 3728
سوفی آ. دبون؛ فردریک ل. کولیج؛ تامس وین؛ دکتر کمال‌الدین نیکنامی ؛ دکتر مریم رمضانی
720,000
باغ آلبالو و داستان‌ها
آنتون پاواویچ چخوف؛ مرضیه یحی‌پور،جالن اله کریمی مطهر
40,000