انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 2,573
انیس‌العارفین 2997
صفی کاشفی؛ دکتر عبدالرضا سیف
980,000
انسان و تنش‌های حرارتی محیط کار 2595
دکتر فریده گلبابایی؛ دکتر منوچهر امیدواری
350,000
انقلاب و بسیج سیاسی 2161
دکتر حسین بشیریه
430,000
انکلاوها و پترولوژی گرانیت 2533
گردآورندگان ؛ دکتر محمد ولی ولی زاده؛ ژان دیدیه؛ محمود صادقیان؛ برنارد بار بارن؛ محمد علی اکرمی
41,000
انکوباتورها مراکز رشد 3344 ( همراه با لوح فشرده)
کولین بارو؛ دکتر محمود فیروزیان، دکتر آزاده فیروزیان
720,000
انگشت‌نگاری DNA در گیاهان مبانی، روش‌ها و کاربردها 3483
کرت واتیزینگ، هیلد نایبوم، کریستن ولف، گانتر کال ؛ دکتر حسین زینالی خانقاه، رضا معالی امیری، علی حق نظری، جابر نصیری
320,000
انگل شناسی دامپزشکی کرم های گرد و پهن 3092
دکتر سید حسین حسینی، بهنام مشکی؛ سید حسین حسینی؛ بهنام مشکی
200,000
انگلیسی برای دانشجویان علوم قرآن و حدیث 3890
دکتر حسن رضایی هفتادر؛ علی مرامی ‌حاجی‌کندی
320,000
انگلیسی عمومی برای دانشجویان دندانپزشکی 2893
دکتر جاوید قیطانچی قیطانچی
480,000
انگلیسی کاربردی برای دانشجویان جامعه‌شناسی اسلامی 3663
دکتر مهیار گنجابی- دکتر غلامرضا جمشیدیها
370,000
ایوان بونین و مشرق زمین 2853
دکتر مرضیه یحیی‌پور
480,000
اورادالاحباب و فصوص آلاداب جلد دوم 1057
ابوالمفاخر یحیی باخرزی؛ افشار ؛ ایرج افشار
60,000
اولتراسونوگرافی ماهیان خاویاری برای شناسایی جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی 3230
دکتر علیرضا وجهی ؛ دکتر مجید مسعودی‌فرد ؛ آقای مهدی مقیم؛ دکتر عباس وشکینی ؛ دکتر امید زهتاب‌ور
650,000
اولویت‌های توسعه روستایی 3047
ا م ا ل دا و ان ؛ دکتر مهدی طالب- احمد محمدی- زهرا فرضی‌زاده- حسین قهاری ؛ ان؛ مهدی طالب احمد محمدی زهرا فرضی زاده حسین قهاری
720,000
ایجاد زنجیره‌های تأمین کارآفرینانه راهنمایی برای نوآوری و رشد 3845
ویلیام بی. لی؛ دکتر سیدمجتبی سجادی؛ نرگس صادقی گنجه
980,000
ایران در راه عصر جدید 2535
دکتر آذر آهنچی
1,300,000
ایرانویچ 1902
دکتر بهرام فره‌وشی
800,000
ایمنی شناسی دامپزشکی 2661
ایان تیزارد ؛ دکتر محمدرضا محزونیه- دکتر محمد ربانی
1,600,000
ایمنی‌شناسی دامپزشکی 3698
مایکل ج. دی؛ رونالد شولتز؛ دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر محمدحسن متدین؛ دکتر محمدمهدی رنجبر؛ دکتر محمد خسروی؛ دکتر عاطفه اسماعیل‌نژاد
9,000,000
باروری در گاو شیری؛ چالش‌ها و راهکارها 3949
دکتر ارمین توحیدی؛ آقای رضا کریمی
260,000