انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 18
اثر مهرهای هخامنشی 3201
مارک گریسون- مارگارت کول روت ؛ کمال‌الدین نیکنامی- علی بهادری
500,000
ایران کلده و شوش 1874
مادام ژان دیولافوا؛ علی‌محمد فره‌وشی- به کوشش دکتر بهرام فره‌وشی
600,000
باستان‌شناسی اسلام 4117
تیموتی اینسول؛ دکتر حسین صبری
670,000
باستان‌شناسی ایران باستان 1069
لوئی وندن برگ؛ دکتر عیسی بهنام
850,000
باستان‌شناسی دشت قزوین 2801
دکتر حسن فاضلی‌نشلی
720,000
باستان‌شناسی زمان 4439
گَوین لوکاس؛ حکمت‌اله ملاصالحی؛ علی‌اصغر سلحشور
350,000
باستان‌شناسی شناختی و تکامل انسان 3728
سوفی آ. دبون؛ فردریک ل. کولیج؛ تامس وین؛ دکتر کمال‌الدین نیکنامی ؛ دکتر مریم رمضانی
720,000
تاریخ عیلام 1281
پیر آمیه؛ شیرین بیانی
120,000
جانور باستان‌شناسی 3426
دکتر کمال‌الدین نیکنامی؛ حسین صبری
1,100,000
جای نام‌های میانرودان و ایران در هزاره سوم پ.م. 4468
داگلاس فرین؛ دکتر محمدامین میرقادری
450,000
حل معادلات رگرسیون برای تبیین قضایای باستان‌شناسی 4118
دکتر کمال‌الدین نیکنامی ؛ دکتر عبدالکریم شادمهر
540,000
درآمدی بر تاریخ باستان‌شناسی 4243
پل بان ؛ دکتر حکمت‌الله ملاصالحی ؛ علی‌اصغر سلحشور
1,000,000
سفرنامه خاطرات کاوش‌های باستان‌شناسی شوش 1578
مادام ژان دیولافوا؛ ایرج فره‌وشی
200,000
سکه‌شناسی سلوکی: با تکیه بر مجموعه سکه‌های موزه بوعلی همدان 4110
دکتر زهرا علی‌نژاد ؛ دکتر مصطفی ده‌پهلوان
540,000
مبادی و مبانی باستان‌شناسی شناختی 4000 Arche and Logos of Cognitive Archaeology
دکتر حکمت‌الله ملاصالحی ؛ دکتر وحید عسکرپور
480,000
محاسبات رایانه‌ای در باستان‌شناسی 3304
هریسون ایتل یورگ دوم؛ فردریک لیمپ؛ دکتر کمال‌الدین نیکنامی ؛ دکتر مصطفی ده‌پهلوان
450,000
نقشه‌برداری پیوستارهای باستان‌شناختی: تکمیل پهنه های فرهنگی مدیترانه 4478
استفانو کامپانا ؛ دکتر کمال‌الدین نیکنامی؛ حیان جبارزاده؛ مهسا وهابی
600,000