انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 44
علم تمرین ورزشکاران جوان (گروه‌های سنی پایه) 4196
تودور بومپا؛ میشل کارِرا؛ دکتر رحمان سوری؛ دکتر پریسا پورنعمتی؛ ایمان رحیمی
770,000
فناوری در ورزش 4495
دکتر محمود گودرزی ؛ دکتر میثم رحیمی‌زاده
850,000
فیزیولوژی کاربردی بدمینتون 3210
دکتر محمدرضاکردی-ابراهیم متشرعی-سیدبهادر زکی‌زاده
80,000
فیزیولوژی ورزش (جلد اول) 1981
ادوارد ال. فاکس؛ دونالد ک. ماتیوس؛ دکتر اصغر خالدان
510,000
فیزیولوژی ورزش جلد دوم 1981/2
ادوارد.فاکس-دونالد ک.ماتیوس؛ اصغرخالدان
90,000
مبانی قلب‌شناسی ورزشی (ارزیابی، مدیریت و موردپژوهی) 4035/ Sports Cardiology Essentials
کریستین ایو لاولس ؛ دکتر رضا نوری؛ دکتر راحله سلطانی؛ دکتر محمدمهدی رفیعی
600,000
مدیریت اماکن تأسیسات و تجهیزات ورزشی 3026
دکتر مجید جلالی‌فراهانی
980,000
مدیریت اماکن ورزشی 3035
گیل فرد؛ دکتر حسین اسدی؛ دکتر کیوان شعبانی‌مقدم؛ دکتر نوشین اصفهانی
480,000
مدیریت اوقات فراغت ورزش‌های تفریحی 2922
دکتر مجید جلالی فراهانی
90,000
مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های همگانی 3366
دکتر حسن اسدی؛ دکتر کیوان شعبانی‌مقدم
300,000
مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی 3814
دکتر ابراهیم علی‌دوست قهفرخی؛ وحید زارع
240,000
مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی 3226
دکتر مجید جلالی‌فراهانی؛ دکتر ابراهیم علی دوست قهفرخی
900,000
مهارت‌های ذهنی برای ورزشکاران 4487
الیزابت شوانفلت ؛ دکتر حسن غرایاق‌زندی؛ فرشته عموزاده؛ پیمان هنرمند
520,000
نمو انسان پس از تولد 2723
دیوید سینکلیر؛ دکتر محمود شیخ؛ پیتر دنجر فیلد؛ دکتر پونه مختاری
21,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه