انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 132
رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در آسیای غربی؛ ایران، ترکیه و عربستان 4469
دکتر سیدعباس احمدی؛ دکتر طهمورث حیدری‌موصلو
1,200,000
روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری؛ راهنمای عملی 3861
آنتونی جیمز ویل؛ دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر علی حسینی
1,600,000
روش رساله‌نویسی در جغرافیا و علوم مرتبط 2855
تونی پارسونس- پیتر جی- نایت ؛ دکتر حسین محمدی
720,000
روش‌های تحقیق در سنجش از دور 3680
دکتر سید کاظم علوی‌پناه
100,000
روش‌های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست (ایزوتوپی، ردیابی، ژئوفیزیک، هیدرودینامیک)- جلد دوم- 3834
نیکو گولدشایدر؛ دیوید درو؛ دکتر مهرنوش قدیمی؛ دکتر ابراهیم مقیمی ؛ دکتر آرش ملکیان
480,000
روش‌های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست (جلد اول) 3727
نیکو کولدشایدر- دیوید درو ؛ دکتر مهرنوش قدیمی- دکتر ابراهیم مقیمی- دکتر آرش ملکیان
480,000
ریاضیات برای جی. آی. اس 3843
ولفگانگ کاینس؛ دکتر آرا تومانیان؛ مرتضی امیدی‌پور؛ آتنا معین‌مهر
480,000
ریاضیات بنیادی برای مجموعه علوم زمین 3598
دکتر آرا تومانیان؛ دکتر مگردیچ تومانیان
300,000
ژئوپلیتیک نوین گاز طبیعی 4379
آگنیا گریگس ؛ دکتر علی امیری
850,000
ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی 3948
دکتر سیدعباس احمدی؛ سیدیوسف هاشمی
200,000
ژئومرفولوژی ( ژئومورفولوژی اقلیمی) جلد دوم 2074
روژه کک؛ فرج الله محمودی؛ روژه کک؛ فرج الله محمودی؛ روژه کک؛ فرج الله محمودی؛ فرج الله محمودی؛ روژه کک
980,000
ژئومورفولوژی ایران 3140
دکتر ابراهیم مقیمی
980,000
ژئومورفولوژی ساحلی 3402
اریک برد؛ دکتر مجتبی یمانی، دکتر وحید محمد‌نژاد
1,300,000
ژئومورفولوژی شهری 2771
دکتر ابراهیم مقیمی
980,000
ژئومورفولوژی مخروط افکنه‌ها 3260
دکتر مهران مقصودی- دکتر وحید محمدنژاد آروق
480,000
ژئوهیدرولوژی 2102
دکتر پرویز کردوانی
980,000
ساختار نظری و امنیت ژئوپلتیک 3503
دکتر کیومرث یزدان‌پناه درو
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه