انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 132
تکنیک‌های برنامه‌ریزی و گردشگری 3553
دکتر کرامت‌الله زیاری- کبری سرخ کمال- رضا زیاری
980,000
تمرکزگرایی و تمرکززدایی در ایران 3829
دکتر محمدباقر قالیباف
480,000
توسعه روستایی اصول و عملیات 3068
مجتبی قدیری معصوم، آییژ عزمی؛ مالکولم جی موزلی؛ مجتبی قدیری معصوم، آییژ عزمی؛ مالکولم جی موزلی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مالکولم جی.موزلی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ آییژ عزمی؛ مالکولم جی موزلی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مالکولم جی موزلی؛ آییژ عزمی
720,000
توسعه گردشگری روستایی 2954
دکتر محمدرضا رضوانی
1,700,000
توسعه و صنعتی سازی روستا (نظریه ها،روشها و راهبردهای توسعه صنعتی) 3184
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی،علی اکبر نجفی کانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ علی اکبر نجفی کانی
480,000
توسعه و کشاورزی پایدار (از دیدگاه اقتصاد روستایی) 3057
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی ، ابراهیم شمسایی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ ابراهیم شمسایی
480,000
جغرافیا چیست؟ 3460
دکتر حسین محمدی
720,000
جغرافیای آبها 1761
دکتر جمشید جداری عیوضی
480,000
جغرافیای تاریخی خلیج‌فارس 1492
دکتر پیروز مجتهد‌زاده
100,000
جغرافیای جمعیت ایران 4001
دکتر مجتبی قدیری‌معصوم؛ دکتر حسنعلی فرجی سبکبار؛ دکتر مهدی چراغی
360,000
جغرافیای خاک ها 1437
دکتر پرویز کردوانی
250,000
جغرافیای دیرینه 1608
دکتر خدیجه اسدیان
480,000
جغرافیای روستایی (فرایندها، واکنش‌ها و تجربه‌های بازساخت روستایی) 3179
مایکل وودز؛ دکتر محمدرضا رضوانی؛ صامت فرهادی
1,400,000
جغرافیای زیستی گذشته و حال 2732
دکتر خدیجه اسدیان
18,000
خشکسالی و راه‌های مقابله با آن 2525
دکتر پرویز کردوانی
980,000
دیدگاه‌ها و نظریه‌های توسعه روستایی 4183
دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی
780,000
دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی شهری (مبانی، الگوها، نظریه‌ها) 4428
دکتر کرامت‌اله زیاری؛ دکتر حافظ مهدنژاد
2,600,000
راهنمای عملی سنجش از دور 4047
سامانتا لوندر ؛ اندرو لوندر ؛ دکتر سیدکاظم علوی‌پناه؛ آقای جعفر جعفرزاده
400,000
راهنمای کاربردی ادغام تصاویر سنجش از دور 4124
کریستین پل ؛ جان وان جندرن؛ دکتر سیدکاظم علوی‌پناه؛ جعفر جعفرزاده
620,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه