انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 27
مکانیک مهندسی دینامیک 2239
ایروینگ اچ شیمز؛ عبدالرحیم جلالی
16,000
مهندسی مکانیک آزمون ورودی کارشناسی ارشد جلد دوم
دکتر ناصر سلطانی، عباس راستگو؛ ناصر سلطانی؛ عباس راستگو
32,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه