انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: ������������ ������������������ ������������ ��������������
تعداد عنوان ها: 5
آسیب‌ناپذیر از ربات 4131
یوسف عون؛ دکتر پرویز جبه‌دارمارالانی
230,000
برنامه‌نویسی و حل مسأله با ++C
نل دیل- چیپ ویمز- مارک هدینگتون ؛ علی معینی- علی محمد پورپاک
1,600,000
برنامه هایی به زبان C++ 6356
علی محمد پورپاک؛ علی معینی
50,000
مدیریت جامع فناوری و اطلاعات (دوره دوجلدی) 3632
هلموت کرچمار- پوژن ضیایی ؛ دکتر پوژن ضیایی- دکتر محمد خوانساری
400,000