انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 55
آبرسانی شهری 1677
م. ت. منزوی
510,000
آمار و احتمالات در مهندسی عمران 2915
دکتر سید مهدی زهرایی- دکتر شهرام خزائی
112,000
ابزار عمومی تحقیق 2428
دکتر علی فاخر
420,000
اجزای محدود مقدماتی 2822
دکتر ایرج محمودزاده کنی
220,000
اصول مهندسی دریا 2460
روبرت ام. سورنسن؛ دکتر خسرو برگی
440,000
اصول مهندسی زلزله 2482
دکتر خسرو برگی
1,300,000
بتن 3439
سیدنی میندس،فرانسیس یانگ،دیوید داروین؛ دکتر محمد شکرچی زاده،پرویز قدوسی،علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس،فرانسیس یانگ،دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده،پرویز قدوسی،علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس؛ فرانسیس یانگ؛ دیوید داروین؛ دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده؛ محمد شکرچی زاده؛ پرویز قدوسی؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس؛ علی اکبر رمضانیان پور
1,600,000
بتن سبکدانه دانش، فناوری و کاربردها 2897
ساتیش چاندرا، لیف برنتسون؛ دکتر محمد شکرچی زاده ، آرزو امدادی ، نیکلاس علی لیبر؛ ساتیش چاندرا، لیف برنتسون؛ محمد شکرچی زاده ، آرزو امدادی ، نیکلاس علی لیبر؛ ساتیش چاندرا؛ لیف برنتسون؛ لیف برنتسون؛ محمد شکرچی زاده؛ محمد شکرچی زاده؛ آرزو امدادی؛ نیکلاس علی لیبر؛ ساتیش چاندرا؛ نیکلاس علی لیبر
980,000
بتن غلتکی در سدسازی
پژوهشهای ملی فرانسه ؛ دکتر محمد شکرچی زاده، هومن قاسمی
720,000
بناهای زیرزمینی 2248
آ. بوار لوکوآنه؛ گ. کولومبه؛ ف. استول؛ دکتر ابوالحسن بهنیا؛ دکتر کامبیز بهنیا
720,000
تحلیل سازه ها جلد اول 1806
دکتر حجت الله عادلی
1,100,000
تصفیه آب‌های سطحی در کشورهای در حال توسعه 2642
ک. ار. شولتز، د. ا. اوکان؛ دکتر علی اکبر عظیمی، دکتر میرزمان زمانزاده
22,500
دینامیک سازه‌ها 1999
دکتر خسرو برگی
700,000
دینامیک سازه‌ها و ماشین آلات 2471
گریگوری زولادزینسکی؛ دکتر خسرو برگی- دکتر سید هاشم اسلامی
34,000
راهنمای بتن ساز 2284
احمد حامی ؛ احمد حامی؛ احمد حامی
480,000
روسازی راه و فرودگاه 2027
امیر محمد طباطبایی
980,000
روش اجزای محدود 2875
دکتر ایرج محمود زاده کنی
980,000
روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات برای مهندسان عمران، مکانیک و هوا فضا 3239
دکتر ایرج محمودزاده کنی- دکتر علی وزیری آستانه
1,300,000
روش‌های کلی اجرا 3 بناهای زیرزمینی 1997
ژاک ماتیوا، ژان فرانسوا بوگارد؛ دکتر ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهنیا بهنیا، کامبیز بهنیا
720,000
روش‌های کلی اجرا؛ پی‌ها (جلد دوم) 1960
ژاک ماتیوا؛ ایوفنو ؛ دکتر ابوالحسن بهنیا؛ دکتر کامبیز بهینا
750,000
روشهای کلی اجرا جلد اول قالب بندی بتن ریزی 2305
ژاک ماتیوا، کریستیان بواتو؛ ابوالحسنبهنیا،کامبیزبهنیا ؛ ژاک ماتیوا؛ ابوالحسنبهنیا ؛ کریستیان بواتو؛ کامبیزبهنیا
720,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه