انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 59
مبانی زمین‌شناسی فیزیکی 3149
دکتر حسین معماریان؛ آقای محمود صداقت
820,000
مدل‌سازی کانسارهای فلزی - غیرفلزی و کاربرد اکتشافی آن 2490
دکتر علی اصغر حسنی پاک- دکتر بهناز شجاعت
240,000
مدیریت خطا و ریسک در اکتشاف 2638
دکتر علی اصغر حسنی پاک؛ دکتر محمد رضا خالصی
22,000
مهندسی تولید و فناوری دو جلد 2776
سروپ کالپاکجیان، استیون آر اشمید؛ سروپ کالپاکجیان، استیون آر اشمید؛ محمد کاظم بشارتی گیوی؛ استیون آر اشمید؛ استیون آر.اشمید؛ استیون آر اشمید ؛ محمد کاظم بشارتی گیوی ؛ سروپ کالپاکجیان؛ محمد کاظم بشارتی گیوی؛ استیون آر اشمید ؛ محمد کاظم بشارتی گیوی؛ سروپ کالپاکجیان؛ محمد کاظم بشارتی گیوی
1,200,000
مهندسی عملکرد انسانی دو جلد 2624
رابرت دبلیو بیلی؛ دکتر محمد علی آزاده؛ دکتر بیژن جمشید نژاد
45,000
نمونه‌برداری معدنی 2140
دکتر علی‌اصغر حسنی‌پاک
110,000
نوآوری در آموزش مهندسی 3280
دکتر حسین معماریان
450,000
واحدهای نیمه صنعتی و افزایش مقیاس فرآیندهای شیمیایی
و هویل؛ انور شلماشی؛ و هویل؛ انور شلماشی ؛ و هویل؛ انور شلماشی؛ و. هویل؛ دکتر انور شلماشی؛ و هویل
12,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه