انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 59
حرفه مهندسی 2984
دکتر حسین معماریان
950,000
خواص مهندسی فولاد
اسدالله فرشاد، نشاطی، موسوی، معماری، غفور ی، توسلی، جعفرزاده، رضایی، اسلامی، آیت نیا
150,000
خوردگی و روش‌های کنترل آن 2094
دکتر رحیم زمانیان
400,000
روش‌های تحقیق و صنعت ساخت 3558
دکتر طهمورث حسنقلی‌پور، سرمد کیانی، وحیدرضا یوسفی
260,000
روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره با نگرشی کاربردی 3777
دکتر سید علی ترابی؛ مهندس میلاد باقرصاد
350,000
روش‌های نوین تولید 2675
دکتر رمضانعلی مهدوی‌نژاد
380,000
رویکرد ناب برای تولید ناب 2937
دکتر جعفر رزمی
150,000
زمین آمار 2389
علی اصغر حسنی پاک
180,000
زمین‌شناسی برای مهندسین 2148
دکتر حسین معماریان
820,000
زمین شناسی ساختاری 2899
دکتر حسین معماریان
450,000
زمین‌شناسی مهندسی ژئوتکنیک 2268
دکتر حسین معماریان
380,000
ژئودزی فیزیکی 3003
برنهارد هوفمن، ولنهف و هلموت مورتیز؛ برنهارد هوفمن، ولنهف و هلموت مورتیز؛ حسین زمردیان؛ ولنهف و هلموت مورتیز؛ ولنهف و هلموت مورتیز؛ حسین زمردیان؛ برنهارد هوفمن؛ حسین زمردیان؛ ولنهف و هلموت مورتیز؛ حسین زمردیان؛ برنهارد هوفمن
80,000
ژئودزی فیزیکی 3267
دکتر عبدالرضا صفری
250,000
ژئوشیمی اکتشافی (محیط های سنگی ) 2625
علی اصغر حسنی پاک ؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی پاک
56,000
ژئوفیزیک اکتشافی 3042
د کتر غلامحسین نوروزی
1,700,000
ژئوفیزیک کاربردی (جلد اول) 1988
دبلیو ام. تلفورد، ال پی. جلدارت، ار ای شریف، دی. ا. کیز؛ دکتر حسین زمردیان، حسن حاجب حسینیه
250,000
ژئوفیزیک کاربردی (جلد دوم ) 1989
ذبلیو. ام. تلفورد، ال. پی. جلدارت، ار. ای. شریف، دی. ای. کیز؛ دکتر حسین زمردیان، حسن حاجب حسینیه
240,000
شکستگی در سنگ 3743
دکتر حسین معماریان
770,000
طراحی مهندسی 3487
دکتر حسین معماریان
300,000
طراحی و برنامه‌ریزی معادن روباز 3741
ویلیام هوسترولید؛ مارک کوچتا؛ رندی مارتین؛ دکتر علی‌اصغر خدایاری؛ مهدی یاوری شهرضا
650,000
فلزات استراتژیک 2966
دکتر ناصر توحیدی
180,000
کاربردهای برنامه‌ریزی خطی 1876
محمدجواد اصغرپور
220,000
کانه‌آرائی (سه جلدی) 2120/1/2/3
دکتر حسین نعمت‌الهی
4,000,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه