انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 31
مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی 2506
اف. آ. هلند، آر. براگ؛ مجتبی شریعتی‌نیاسر
85,000
مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی 3331
نوئل دی. نورس ؛ دکتر محمدرضا مهرنیا- دکتر احمد قضاتلو- دکتر علیرضا کاویان‌پور
380,000
هیدرات‌های گاز طبیعی 3322
جان کلرول؛ دکتر علی وطنی، عاطفه جهاندیده کودهی
130,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه