انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 212
مهندسی منابع آب نوین (جلد دوم) 3899
لارنس کی. وانگ؛ چیه تد یانگ؛ دکتر پریساسادات آشفته
560,000
مواد سازگار با محیط‌ زیست (نانومواد زیستی، روش‌ شناسایی، کاربردها و فراوری آنها) 4228
کریستینا اوکسمان- آجی متیو- الکساندر بیسمارک- اورلاندو روخاس- موهینی سان ؛ دکتر مهدی جنوبی؛ ایمان اکبرپور؛ سیما سپهوند
900,000
نقش ویژگی‌های بارش و حوزه آبخیز در کیفیت رواناب مناطق شهری 4247
آن لیو؛ آشانتا گونه تیلک؛ پراسانا اگوداواتا؛ دکتر پیام ابراهیمی؛ دکتر محسن محسنی‌‌ساروی
400,000
نگهداشت جنگل 2722
دکتر محمدحسین جزیره‌ای
480,000
هزینه تخریب محیط‌‌زیستی 3697
للیا کریتور؛ ماریا صراف؛ دکتر ایرج صالح؛ دکتر حجت ورمزیاری
480,000
هیدرولوژی آبهای سطحی 2520
دکتر سید محمودرضا بهبهانی
1,100,000
هیدرولوژی کاربردی (جلد اول) 2124
دکتر محمد مهدوی
230,000
هیدرولوژی کاربردی (جلد دوم) 2125
دکتر محمد مهدوی
980,000
هیدرولوژی مناطق خشک 3670
زکای شن ؛ دکتر شهرام خلیقی سیگارودی-دکتر آرش ملکیان- صادق تالی خشک- محسن فرزین
260,000
هیدرولوژی و مدیریت آبخیزها
کی. ان. بروکس- پی. اف. فولیت- اچ. ام. گرگرسن- ال. اف. دبانو ؛ حبیب نظر نژاد- دکتر محسن محسنی ساروی- دکتر مهدی وفاخواه
1,300,000
ورمی کمپوست (طراحی، ساخت و اجرا) 2877
دکتر محمدعلی عبدلی؛ محمدرضا روشنی
720,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه