انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 210
کاربرد عکس های هوایی در زمین شناسی و تهیه نقشه 1986
ابوالقاسم وامقی ؛ ابوالقاسم وامقی؛ ابوالقاسم وامقی؛ ابوالقاسم وامقی
60,000
کاربری زمین و منابع خاک 3188
برایموح ، ولک؛ پورریحان ، جعفری ، خلیل ارجمندی، مصباح زاده ، کیانیان؛ برایموح ، ولک؛ کریم پورریحان ، مجید خلیل ارجمندی، مصباح زاده ، کیانیان؛ ولک؛ ولک؛؛ کریم پور ریحان؛ جعفری ؛ برایموح ؛ خلیل ارجمندی؛ مصباح زاده؛ کیانیان؛ برایموح؛ کیانیان
68,000
کاغذ و مواد چند سازه از منابع زراعی 2593
ر. رول؛ مهدی فائزی پور؛ ر. یانگ؛ علیرضا کبورانی؛ ج. رول؛ داود پارسا پژوه
29,000
کتاب بهمن 2384
بتسی آر. آرمسترانگ؛ دکتر منوچهر دادخواه؛ ناکس ویلیامز
8,500
کمپوست (اصول مهندسی و مباحث طراحی) 2973
دکتر محمدعلی عبدلی- مهندس مزدک رساپور- مهندس سیدمسعود کمالی
150,000
کنترل برف و بهمن 2927
دکتر حسن احمدی، سمیه طاهری؛ حسن احمدی؛ سمیه طاهری
52,000
کنترل کیفیت نمایش داده‌ها و تحلیل کنترل نموداری 2137
زیگموند هالپن؛ دکتر دکتر قنبر ابراهیمی
100,000
کیفیت آب: مفاهیم، نمونه‌برداری و تجزیه 4037/ Water Quality Concepts, Sampling and Analyses
یانکنگ لی ؛ کتی میگلیاشیو ؛ دکتر امیرحسین حمیدیان ؛ یوسفعلی احمدی ممقانی
560,000
گردشگری کاربردی (مفاهیم و مدل‌ها) 3588
دکتر امیرهوشنگ احسانی
350,000
لاشبرگ گیاهی 3795
بیورن برگ؛ چارلز مک کلورتی؛ دکتر محمد جعفری؛ دکتر فرج‌الله ترنیان؛ مهندس شهلا قادری؛ مهندس وحیده عبداللهی؛ مهندس مرتضی صابری
460,000
ماسه بادی و تپه‌های ماسه‌ای 3744
کنت پای؛ حییم تسوار؛ دکتر محمد جعفری؛ دکتر سلمان زارع؛ مهندس رضا خلیل ارجمندی
370,000
مبارزه بیولوژیک با فرسایش خاک 3256
دکتر محمد جعفری- محمد طهمورث- دکترجمال قدوسی
220,000
مبانی اندازه‌گیری کار: آنچه هر مهندس باید بداند 4007 Fundamentals of Work Measurement; What Every Engineer Should Know
آنیل میتال ؛ انوپ دسایی ؛ اشی میتال ؛ دکتر مقداد جورغلامی؛ خانم سمیه خواجوی
360,000
مبانی مهندسی محیط‌‌‌زیست 3740
دویو هان ؛ دکتر امیرحسین حمیدیان؛ مهندس مهدیه دالوند
170,000
مبانی نظری چوب‌خشک‌کنی 3913
دکتر اصغر طارمیان
200,000
محاسبه و ارزیابی ردپای آب 3979 Calculate and Evaluate Water Footprint
دکتر علی سلاجقه؛ دکتر کاوه مدنی‌لاریجانی
400,000
مخاطرات محیطی شهر تهران 3811
عبدالرضا کرباسی ؛ حسن دارابی؛ بابک امیدوار؛ بهنام محمدزاده؛ علیرضا پرداختی
170,000
مدل‌سازی رشد و محصول جنگل 3654
آرون ویسکیتل؛ جان کرشا؛ دیوید هان؛ یرومه ونکلی؛ دکتر رضا اخوان؛ دکتر منوچهر نمیرانیان
450,000
مدلسازی کیفی آب‌های سطحی 2569
جورج ال. بووی و همکاران؛ دکتر علی ترابیان- دکتر سید حسین هاشمی
26,500
مدل‌سازی محیط‌زیست 3883
دکتر بهمن جباریان امیری
230,000
مدل سازی و شبیه سازی در مدیریت آبخیز 3085
سلاجقه ، آقا ملکی؛ جیمز وسترولت؛ سلاجقه ، آقا ملکی؛ جیمز وسترولت؛ سلاجقه؛ سلاجقه ؛ آقا ملکی؛ جیمز وسترولت؛ سلاجقه؛ جیمز وسترولت؛ آقا ملکی
48,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه