انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 210
شالوده آمایش سرزمین 2203
دکتر مجید مخدوم
150,000
شالوده بوم‌شناسی 1692
دکتر محمد جواد میمندی‌نژاد
180,000
شالوده بوم شناسی احیا 3787
پالمر؛ فالک؛ زدلر؛ آذرنیوند ؛ رایگانی؛ نظامی بلوچی
340,000
شبکه‌های اجتماعی مدیریت منابع‌ طبیعی 3772
دکتر اُرین بادین؛ دکتر کریستینا پرل؛ دکتر مهدی قربانی؛ دکتر وحید جعفریان
530,000
طبیعت‌گردی؛ بوم‌شناسی، اثرات، مدیریت 3688
دیوید نیوسام؛ سوزان. ای. مور؛ راس. کی. داولینگ؛ دکتر مجید کریم‌پور ریحان
350,000
طراحی مهندسی سازه های چوبی 2985
قنبر ابراهیمی
158,000
طراحی و راهبری جامع تاسیسات تصفیه آب 2828
سوسومو کاوامورا؛ دکتر علی ترابیان؛ دکتر علی اصغر قدیم خانی
135,000
طرح‌های آزمایشی در علوم منابع طبیعی 3409
دکتر محمد‌علی زارع چاهوکی- دکتر محمدرضا بی‌همتا
160,000
علوم زمین با MATLAB 3498
مارتین اچ.تراوث؛ دکتر امیرهوشنگ احسانی، دکتر بهزاد سلطانی
150,000
عملیات مدیریت منابع طبیعی 2840
پیتر اف فولیوت؛ دکتر محسن محسنی ساروی؛ لوییس ای بجر کویز؛ دکتر امین صالح پور جم؛ تایپا
30,000
فرایند انتقال سیال در چوب 2112
جان ؛ دکتر قنبر ابراهیمی؛ اف ؛ سو
33,000
فرسایش آبی و کنترل آن 2298
دکتر حسینقلی رفاهی
320,000
فرهنگ نوین کشاورزی جلد سیزدهم (جنگل ومحیط زیست ) 3186
گروه علوم کشاورزی ؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی
85,000
فرهنگ واژگان اختصاری مهندسی محیط‌زیست و علوم وابسته 5820
سعید نعمتی- فرزانه طهموریان- محمدتقی دانشور- نادر مختارانی
45,000
فناوری خشک‌کردن در صنعت (جلد اول) 3651
آ. اس. ماجومدار ؛ دکتر اصغر طارمیان
600,000
فناوری خشک‌کردن در صنعت (جلد دوم) 3652
آ. اس. ماجومدار ؛ دکتر اصغر طارمیان
600,000
کاپولا (مفصل) و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب 4493
لو چن ؛ شنگلیان گو ؛ دکتر آرش ملکیان؛ دکتر پیام ابراهیمی؛ دکتر جمیله سلیمی کوچی
1,100,000
کاربرد سیستم انتشار امواج اولتراسونیک در تصفیه فاضلاب 3285
ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی‌بیدهندی؛ علی زاهدی؛ علیرضا محمدی‌اقدم؛ آزاده آقاجانی‌یاسینی
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه