انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 210
اصول تفسیر عکسهای هوایی با کاربرد در منابع طبیعی 1870
دکتر محمود زبیری؛ دکتر احمد دالکی
150,000
اصول شیمی کاغذسازی 2932
یحیی همزه ، اکبر رستم پور هفتخوانی؛ یحیی همزه؛ اکبر رستم پور هفتخوانی
62,000
اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب 2007
دکتر محمد شریعت‌پناهی
230,000
اصول مدیریت و حفاظت خاک 3385
آمبرتو بلانکو؛ ری تن لای؛ دکتر علی سلاجقه؛ دکتر محمد‌حسین سید‌علیپور؛ دکتر محسن حسینعلی‌زاده
800,000
اصول و فنون کاربردی برای متخصصان علوم گیاهی
آروینددوپته ، مانوئل لیورا؛ محمدرضا اردکانی ، اوژن رضا نادور؛ آروینددوپته ، مانوئل لیورا؛ محمدرضا اردکانی ، اوژن رضا نادور؛ آروینددوپته ، مانوئل لیورا؛ محمدرضا اردکانی ، اوژن رضا نادور؛ آروینددوپته ، مانوئل لیورا؛ محمدرضا اردکانی ، اوژن رضا نادور؛ آروینددوپته ؛ مانوئل لیورا؛ مانوئل لیورا؛ محمدرضا اردکانی؛ محمدرضا اردکانی؛ اوژن رضا نادور؛ آروینددوپته؛ اوژن رضا نادور
73,000
اصول و مبانی تهیه بیو کمپوست در جوامع کوچک 3303
دکتر قاسمعلی عمرانی؛ لاله قفقازی
200,000
اطلس چوب های شمال ایران 1932
دکتر داود پارساپژوه، گروبر،لنز
40,000
اقتصاد اکولوژیکی تنوع زیستی 2698
پائولونانز ؛ دکتر مجید مخدوم؛ جرون واندربرگ و پیتر نیکامپ
19,000
اکوفیزیولوژی گیاهان اقتصادی در مناطق خشک 2900
جی ای ویکنز-آیشام نورفولک ؛ غلامرضا زهتابیان- محمدرضا جوادی-احسان شهریاری
46,000
اکوفیزیولوژی گیاهی 3046
ژان کلود لکلرک؛ فرهاد اردکانی؛ فرهاد محبتی
58,000
اکولوژی
دکتر محمدرضا اردکانی
600,000
اکولوژی گیاهان خاکروی 2721
دکتر محمدرضا مقدم
50,000
اکولوژی مقدس 4175
فیکرت برکس ؛ دکتر مهدی قربانی
700,000
اکولوژی و مدیریت جنگل‌های آمیخته 4480
هانس پرِتچ ؛ دیوید فورستر ؛ یورگن باهُوس ؛ دکتر رضا اخوان ؛ دکتر منوچهر نمیرانیان
2,200,000
انرژی‌های پاک 3617
یو. آسواتانار ایانا؛ تی. هاریکریشنان؛ کی. ام. تاییب ساهینی؛ دکتر جواد ملکوتی‌خواه؛ گیتی نوری؛ دکتر ایرج اله‌دادی
430,000
انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان 3551
دکتر علیرضا نور پور
200,000
بازیافت مواد زائد جامد شهری 2736
دکتر محمدعلی عبدلی
620,000
باکتری­ های فاضلاب 3212
مایکل اچ جراردی؛ دکتر غلامرضا نبی بیدهندی؛ دکتر علی وثوق؛ مهندس مهدی قلی زاده؛ مهندس سید مهران ابطحی
200,000
برنامه‌ریزی فضایی کاربری زمین: توانایی مدیریت پایدار منابع طبیعی 4144
گراسیه لا مترنیخت؛ دکتر مجید کریم‌پور ریحان؛ شهرزاد شریف‌جاهد؛ پویا امیری
180,000
بهره‌برداری پایدار جنگل 3908
دکتر مقداد جورغلامی؛ دکتر باریس مجنونیان
400,000
بهره‌برداری جنگل 2099
دکتر نصرت الله ساریخانی
140,000
بوم‌شناسی گیاهی 2750
باربور- بارک- گیلیام- پیتز ؛ مظاهری- درزی- سیدهادی دهنوی
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه