انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 143
مقامه‌نویسی در ادبیات فارسی 1130
دکتر فارس ابراهیمی حریری
560,000
مقدمه رومی و تفسیر مثنوی و معنوی 1330
رنالد الن نیکلسون؛ اوانس اوانسیان
39,000
مکتب جندیه ( ریشه ها و اندیشه ها)
دکتر مهدی رضایی
70,000
مکتوبات
جمالزاده
20,000
منتخب اشعار حکیم زاهد ابوالمعارف
دکتر سید امیرمحمود انوار
80,000
منشات خاقانی 1313
محمد روشن
60,000
منظومه های غنایی ایران
لطفعلی صورتگر؛ لطفعلی صورتگر؛ لطفعلی صورتگر؛ لطفعلی صورتگر
350,000
نامه ها و نوشته ها 2262
دکتر قاسم صافی گلپایگانی
100,000
نامه های رشید الدین و طواط 571
دکتر قاسم تویسرکانی
34,000
نخستینه‌های تاریخ ادب فارسی 2527
دکتر محمود حکم‌آبادی
500,000
نهج البلاغه 2380
دکتر عزیزالله جوینی
100,000
نوادر 3066
راغب اصفهانی؛ محمدصالح قزوینی
550,000
هشام‌بن‌‌الحکم
دکتر سید احمد صفایی
140,000
واژه‌نامه گرگانی 133
صادق کیا
100,000
ینبوع الاسرار 3376
دکتر مهدی درخشان
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه