انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 143
شاهنامه (جلد دوم) 2402
دکتر عزیزالله جوینی
300,000
شاهنامه (جلد سوم) 2516
دکتر عزیزالله جوینی
500,000
شاهنامه (جلد ششم) 3097
دکتر عزیرالله جوینی
420,000
شاهنامه (جلد هفتم) 3315
دکتر عزیز الله جوینی
220,000
شاهنامه و دستو ر 2383
دکتر محمود شفیعی
16,000
شرح سه غزل حافظ 3461
بدیع الزمان فروزانفر
50,000
شرح مثنوی شریف جلد اول 1146/1
بدیع‌الزمان فروزانفر
180,000
شرح مثنوی شریف دوجلدی(جلد دوم و سوم) 1146/3
بدیع‌الزمان فروزانفر
450,000
شروح سوانح العشاق 3005
دکتر احمد مجاهد
220,000
صاحب بن عباد 1005
احمد بهمنیار؛ باستانی پاریزی
24,000
طعم سکوت 3202
دکتر قاسم صافی
580,000
عربی در فارسی 1741
خسرو فرشیدورد
20,000
عرفان پلی میان فرهنگ‌ها
پروفسور آنه ماری میشل ؛ دکتر شهرام یوسفی‌فر
20,000
غنچه صدبرگ 3002
میرزا محمد ملک الکتاب؛ علیرضا مختار پور؛ میرزا محمد ملک الکتاب؛ علیرضا مختار پور؛ میرزا محمد ملک الکتاب؛ علیرضا مختار پور؛ علیرضا مختار پور؛ میرزا محمد ملک الکتاب
25,000
فارسی به فارسی 7456
شکوفه شهیدی؛ مینا شیرین‌زاده؛ اعظم‌سادات‌ نوابی
120,000
فارسی عمومی 2101
دکتر سید محمد دامادی
400,000
فرهنگ بهدینان 1646
جمشید سروش سروشیان
140,000
فرهنگ جامع امثال و حکم دو جلدی 3289
دکتر گردآوری ، وفزون پژوهشی وتصحیح، غلامحسین مراقبی ، مجیدجهانی نوق؛ گردآوری ؛ وفزون پژوهشی وتصحیح؛ غلامحسین مراقبی؛ مجیدجهانی نوق
800,000
فرهنگ زبان پهلوی 1414
بهرام فره‌وشی
170,000
فرهنگ فارسی 2275
حسین وفایی
7,000
فرهنگ فارسی به پهلوی 1749
دکتر بهرام فره وشی
700,000
فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبیرات دیوان ناصر خسرو (جلد دوم)
مهدی محقق، کبری بستان شیرین ؛ بازبینی: مهدی نوریان
100,000
فرهنگ مجموعه الفرس 2416
ابوالعلا عبدالمومن جاروتی؛ دکتر عزیز الله جوینی؛ معروف به صفی کحال
14,500
فیه ما فیه 105
جلال‌الدین محمد مولوی ؛ بدیع‌الزمان فروزانفر
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه