انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: ��������
تعداد عنوان ها: 50
آزمون کارشناسی ارشد شیمی 9439
محمدمهدی منتظری- مجتبی شریعتی نیاسر- محمدعلی موسویان- داریوش باستانی- محمدحسن پنجه شاهی- حسین بهمنیار- وحید تقی خانی- فرهاد خراشه- محمد علی آرون
90,000
اصول و قواعد نوشتن دفتر آزمایشگاهی 4096
خانم میترا پیرحقی؛ دکتر علی‌اکبر صبوری
170,000
اصول و کاربردهای طیف‌سنجی فلورسانس 3348
جیهاد رنه آلبانی؛ دکتر مریم سعیدی فر- دکتر علی اکبر صبوری
160,000
الکتروشیمی صنعتی 2371
دکتر جمشید مفیدی
100,000
بلور شناسی 1342
حسین عرفانی
27,000
بیوسرامیک‌های واکنش‌ناپذیر (اکسیدی و غیر اکسیدی) 3368
دکتر زهرا محمدی؛ دکتر عبدالرضا شیخ مهدی مسگر
280,000
بیوشیمی فیزیک 2139
دکتر بهرام گلیایی؛ دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی؛ دکتر جمشید خان‌چمنی
180,000
بیوشیمی مفهومی 3036
رضا یوسفی ، صدیقه هاشم نیا، علی اکبر موسوی موحدی؛ رضا یوسفی؛ صدیقه هاشم نیا؛ علی اکبر موسوی موحدی
87,000
پیوند های دی هیدروژنی اصول،آزمایش ها و کاربردها 3425
ولادیمر باخموتوف؛ ژانت سلیمان نژاد،اسفندیار نظر نیا؛ ژانت سلیمان نژاد؛ اسفندیار نظر نیا
150,000
ترکیبیات 2690
بلا بوبوش؛ دکتر دارا معظمی
19,000
ترمودینامیک شیمیایی 2372
دکتر علی‌اکبر صبوری؛ دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی
500,000
تمرینات شیمی فیزیک 1405
دکتر جمشید مفیدی
108,000
جداسازی فیزیکی و شیمیایی(سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)
حسین سالار آملی، زین العابدین بشیری صدر؛ حسین سالار آملی؛ زین العابدین بشیری صدر
45,000
چکیده بیوشیمی 1980
دایان کلبی؛ دکتر پروین پاسالار
460,000
حل مسئله در شیمی تجزیه 9415
آلن هیتون؛ دکتر محمدرضا گنجعلی؛ کارن کرافورد؛ دکتر پرویز نوروزی؛ بهروز اکبری آدرگانی؛ محمدرضا پور جاوید
22,000
روش‌های بیوشیمی و بیوفیزیک 2566
علی‌اکبر موسوی‌موحدی؛ علی اکبر صبوری؛ جمشید خان‌چمنی
260,000
ریاضیات برای شیمی‌فیزیک 4149
روبرت جی. مورتیمر؛ دکتر الهام تازیکه لمسکی؛ دکتر علی‌اکبر صبوری
850,000
زنجبیل داروخانه طبیعی 4166
دکتر فرشته تقوی ؛ دکتر نجمه پورساسان ؛ دکتر علی اکبر موسوی‌موحدی
270,000
سینتیک آنزیمی 2295
دکتر علی اکبر صبوری ؛ دکتر علی اکبر موسوی موحدی
10,500
سینتیک و مکانیزم واکنش‌های معدنی 3690
دکتر ژانت سلیمان‌نژاد
230,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه