انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 73
طراحی شهری برای قرن شهری مکان‌سازی برای مردم 3169
لنس جی براون؛ دیوید دیکسون؛ الیور گیلهم؛ دکتر سید حسین بحرینی
800,000
طراحی شهری؛ روش و فنون 4033 URBAN DESIGN; Method and Techniques
کلیف ماتین ؛ رافائل کواستا ؛ کریستین ساریس ؛ پائولو سینورتا ؛ دکتر فرشاد نوریان ؛ محمدصالح شریفی
300,000
طراحی شهری فضا و جامعه 3793
دکتر علی مدنی‌پور؛ دکتر بهناز امین‌زاده ؛ مهندس راضیه رضابیگی ثانی
200,000
عناصر طراحی بصری در منظر 2886
سایمون بل؛ محمدرضا مثنوی؛ سایمون بل ؛ محمدرضا مثنوی ؛ سایمون بل ؛ محمدرضا مثنوی؛ دکتر محمد رضا مثنوی؛ محمدرضا مثنوی؛ سایمون بل؛ سایمون بل
180,000
فرایند طراحی شهری 2398
دکتر سید حسین بحرینی
380,000
فضا، شهر و نظریه اجتماعی
فرن تانکیس؛ دکتر حمیدرضا پارسی؛ آرزو افلاطونی
180,000
کاربرد نقشه‌برداری در شهرسازی و معماری 2980
دکتر رحمت الله فرهودی- حسن روستا- نسترن عبدالملکی
150,000
کاربری زمین اثر متقابل اقتصاد، اکولوژی و هیدرولوژی
جی، آر، اکالاگان ؛ دکتر منوچهر طبیبیان
120,000
کدام نوزایی شهری 3292
لیپی پورتر وکیت شاو؛ دکتر منوچهر طبیبیان
120,000
کلان شهرهای چند هسته‌ای3281
پیتر هال و کتی پین؛ کرامت‌الله زیاری
100,000
گزیده منظر شهری 2399
گوردون کالن؛ منوچهر طبیبیان
100,000
مجموعه مقالات توسعه شهری پایدار
دکتر بهناز امین‌زاده
210,000
مدلهای کاربردی در تحلیل مسایل شهری 2486
نوربرت اپنهایم ؛ دکتر منوچهر طبیبیان
240,000
مرزبندی نوین شهری 3162
میل اسمیت؛ حسام زند حسامی؛ میل اسمیت؛ حسام زند حسامی؛ میل اسمیت؛ حسام زند حسامی؛ حسام زند حسامی؛ میل اسمیت
100,000
مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی 2846
جین جیکوبز؛ دکتر حمیدرضا پارسی؛ آرزو افلاطونی
880,000
مقالاتی در باب شهر و شهرسازی 2219
دکتر منوچهر مزینی
200,000
منظر الگو، ادراک و فرآیند 2618
سایمونبل ؛ دکتر بهناز امین‌زاده
280,000
موضوعات سایت مفاهیم طراحی 2921
کارول جی، برنز آندریاکان؛ کارول جی، برنز آندریاکان؛ بهناز امین زاده؛ برنز آندریاکان؛ برنز آندریاکان؛ بهناز امین زاده؛ کارول جی؛ بهناز امین زاده؛ برنز آندریاکان؛ بهناز امین زاده؛ کارول جی
55,000
میدان های شهری معماری وطراحی فضاهای باز 3019
یورگن کنیرش؛ فریدون قریب؛ یورگن کنیرش؛ فریدون قریب؛ یورگن کنیرش؛ فریدون قریب؛ فریدون قریب؛ یورگن کنیرش
300,000
نظریه شهری ارزیابی انتقادی 3062
جان رنه شورت؛ دکتر کرامت‌اله زیاری ؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز
490,000
نوسازی شهر لندن 3165
راب ایمری ، لورتارلیز، مایک راکو؛ دکتر مجتبی رفیعیان
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه