انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 73
دهکده شهری؛ الگویی برای سکونتگاه پایدار 3840
دکتر سیدحسین بحرینی؛ آقای حامد ولدخانی
1,900,000
دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی شهری (مبانی، الگوها، نظریه‌ها) 4428
دکتر کرامت‌اله زیاری؛ دکتر حافظ مهدنژاد
2,600,000
راهنمای طراحی جزئیات اجرایی محوطه 2929
نیکلاس ت. داینز؛ کایل د. براون؛ دکتر محمدجواد ثقفی
500,000
روش های علمی تحلیل مسایل شهری 1647
آنتونی کاتانیزی؛ منوچهر مزینی؛ آنتونی کاتانیزی؛ منوچهر مزینی؛ آنتونی کاتانیزی؛ منوچهر مزینی؛ منوچهر مزینی؛ آنتونی کاتانیزی
65,000
رویای شهر 3499
اولیویه ژوناس؛ محمود قلعه نویی
80,000
زبان منظر 2713
دکتر حسین حرینی، بهناز امینزاده؛ آن ویستون اسپیرن؛ حسین حرینی، بهناز امینزاده؛ آن ویستون اسپیرن؛ حسین حرینی؛ حسین حرینی؛ دکتر سید حسین بحرینی؛ بهناز امین زاده ؛ آن ویستون اسپیرن؛ حسین حرینی؛ بهناز امینزاده؛ بهناز امین زاده؛ آن ویستون اسپیرن
200,000
ساخت شهر بر اساس مبانی هنری 2769
کاملیو زیته؛ دکتر فریدون ریب
100,000
سیمای شهر 2154
کوین لینچ؛ دکتر منوچهر مزینی
750,000
شبکه ارتباطی در طراحی شهری 2191
دکتر فریدون قریب
320,000
شکوفایی شهری
دکتر محمدحسین بوچانی
400,000
شناخت و تحلیل سایت 3446
جیمز ا. لاگرو؛ دکتر محمدرضا مثنوی؛ دکتر مهدی فتحی
270,000
شهرسازی تخیلات و واقعیات 2307
فرانسواز شوای؛ دکتر سیدمحسن حبیبی
390,000
شهرسازی معاصر ایران 2739
دکتر سید محمدعلی کامروا
450,000
شهرنشینی در عصر تغییرات آب و هوا 3636
دکتر پیتر کالتورپ- دکتر سید حسین بحرینی- معین همتی- پیمان مهرنژاد بورا
200,000
شهرها، طراحی و تکامل 3726
استفان مارشال ؛ سیدحسین بحرینی؛ آمنه بختیار
800,000
شهرهای انسان محور 2770
فرانسیس تیبالدز؛ دکتر حسن علی لقایی، فیروزه جدلی
80,000
شهرهای تاب‌آور: پاسخی در برابر اوج نفت و تغییرات اقلیمی 4152
پیتر نیومن ؛ تیموتی بیتلی ؛ هیتر بویر ؛ دکتر منوچهر طبیبیان؛ گلناز زارع نژاد
370,000
شهرهای در سایه 3083
رابرت نیو ویرث؛ دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر ابوالفضل مشکینی؛ دکتر ژیلا سجادی؛ دکتر کیومرث حبیبی
250,000
شهر و روح شهر در جوامع از هم گسسته 3714
اسکات اِ. بولنز ؛ دکتر منوچهر طبیبیان
220,000
شهر و روستا در خاورمیانه 3222
محمدعلی چایچیان؛ حمیدرضا پارسی، آرزو افلاطونی
70,000
شهر و محیط‌زیست 3016
کریستوفر، جی، بون، علی مدرس؛ دکتر منوچهر طبیبیان- علی مدرس
120,000
طراحی شهر خِرَد مبانی و چارچوب‌ها 3216
دکتر علی مدنی‌پور- دکتر بهادر زمانی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه