انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 106
نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان 3204
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر کتایون تقی‌زاده؛ آقای احسان سروش‌نیا
700,000
نظریه مدرنیته در معماری 3633
دکتر سعید حقیر؛ دکتر حامد کامل‌نیا
500,000
نظریه‌های نوین در مدیریت پروژه 3379
دکتر محمود گلابچی- دکتر امیر فرجی
200,000
نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن 3293
دکتر کتایون تقی زاده
120,000
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان 2649
پیر فون مایس؛ سیمون آیوازیان
200,000
نور، روشنایی و معماری 3008
دکتر شاهین حیدری
360,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه