انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 33
کراس بایت ها عوارض و درمان آنها 2270
سید اسفندیار اخوان نیاکی
16,000
کروماتوگرافی و طیف‌سنجی 1906
دکتر عباس شفیعی
300,000
کلیاتی درباره سوزن‌پزشکی (طب سوزنی) 1540
دکتر رضوان اوحدی ؛ دکتر حسن مهاجری
270,000
گیاهان دارویی دوره (پنج جلدی) 1810
دکتر علی زرگری
2,500,000
مبانی بهداشت محیط 2215
دکتر شریعت پناهی
24,500
مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در آزمایشگاه بالینی 2609
دکتر حسین درگاهی؛ دکتر مصطفی رضائیان
38,000
مفردات پزشکی (جلد اول) 1388/1
پروفسور ر. پاریس- ه. موئیز ؛ دکتر بدیع‌ الله مشیّدی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه