انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: �������� ������������
تعداد عنوان ها: 22
احسن العقائد (حق العقائد)
آیة‌ الله سید محمود سید ابراهیمی (میرمحمود اردبیلی) ؛ تصحیح و مقدمه: دکتر سیدعلی سیدابراهیمی
750,000
اصناف در عصر عباسی 4201
صباح ابراهیم سعید الشیخلی؛ دکتر هادی عالم‌زاده؛ دکتر قنبرعلی رودگر
400,000
التحفة السعدیة (جلد اول) 4451
قطب‌الدین محمود بن مسعود الشیرازی ؛ تصحیح: الدکتر نجفقلی حبیبی
3,500,000
برداشت اسماعیلیه از زبان جستاری در کتاب الزینه 4211
دکتر محمد ریاض‌العشیری؛ دکتر عدنان طهماسبی؛ حسین صادقی‌شالی
700,000
پایان یک اسطوره (اقتباس نظریات ابن خلدون از رسائل اخوان الصفا) 4389
دکتر محمود اسماعیل ؛ دکتر عبدالوحید نویدی
380,000
تاریخ هرودوت ائوترپه: آغاز پادشاهی کمبوجیه دوم، مصر و شگفتی‌های آن 4188
آندره بارگه؛ اسماعیل سنگاری؛ عرفانه خسروی؛ میلاد خسروی
420,000
تصحیح انتقادی متان صد در نثر و صد در بندهش 4461
تصحیح: دکتر سید سعیدرضا منتظری
1,900,000
درسنامه زبان عبری 4251
ربحی کمال؛ خوانش، پژوهش و نگارش: دکتر معصومه ملکی؛ خوانش، پژوهش و نگارش: دکتر جواد اصغری
1,900,000
راهنمای نمایه‌نامه‌ها و چکیده‌نامه‌های معتبر بین‌المللی 3972
دکتر اورانوس تاج‌الدینی؛ دکتر علی‌سادات موسوی؛ دکتر علی‌اکبر صبوری
150,000
روش‌شناسی حکمت عملی 3807
دکتر یحیی بوذری‌نژاد
350,000
سرود نیبلونگن 4377
دکتر حمیده بهجت
عصر تجزیه در علوم انسانی 4229
دکتر محمد جعفر جعفری‌لنگرودی
250,000
فرهنگ توضیحی تحلیل گفتمان 4452
دکتر ژاله کهنمویی‌پور؛ دکتر حمیدرضا شعیری؛ دکتر اکبر عبداللهی؛ فرشته رحیم‌زاده
1,200,000
قانون گذاری ملی در حقوق بین‌الملل فضا (الزامات تدوین قانون ملی فضایی در جمهوری اسلامی ایران) 4430
دکتر الهام امین‌زاده؛ دکتر یونس علاقه‌بند حسینی؛ محمدامین آهنگری
1,000,000
قرآن و حافظ در اندیشه گوته 4475
دکتر حمیده بهجت
570,000
هستی رو به جاودانگی (درباره لف تالستوی) 4421
ولادیمیر لینکوف؛ دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر؛ مهرنوش شعبانی
750,000
واژه‌نامه فارسی؛ بخش چهارم معیار جمالی 486
شمس فخری اصفهانی ؛ دکتر صادق کیا
1,800,000