انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: علوم اجتماعی و رفتاری
تعداد عنوان ها: 7
ارتباطات سلامت در قرن بیست و یکم 4234
کوین بی. رایت ؛ لیزا اسپارکز ؛ دان اهیر ؛ دکتر عباس قنبری‌باغستان ؛ دکتر داود مهرابی
1,000,000 800,000
درآمدی بر دانش اجتماعی مسلمین؛ انحطاط مسلمانان در اندیشه و آثار شهید مطهری 4233
دکتر مهدی حسین‌زاده‌یزدی ؛ سید محسن ملاباشی
800,000 640,000
زبان تخصصی اداره عمومی 4254  English for Public Administration Studies
دکتر علی پیران‌نژاد؛ آزاده محمدزاده قاضی‌جهان
750,000
زیست‌قوم‌شناسی 3877
ا. ن. آندرسن؛ دبورا م. پیرسال؛ یوجین س. هان؛ نانسی ج. ترنر؛ منیژه مقصودی؛ هما حاجی علی‌محمدی؛ امیر غریب‌عشقی؛ بابک غلامین
500,000 400,000
ظهور طبقه خلاق (بازبینی شده) 4203
ریچارد فلوریدا؛ حسین حاتمی‌نژاد ؛ محمد حاجیان؛ باقر فتوحی‌مهربانی
820,000 656,000
نظام دانشگاهی و مطالعات میان‌رشته‌ای (توصیه‌های سیاستی خرد، میانی و کلان)
حمیده دباغی؛ مشاوران علمی طرح: یونس نوربخش- سید تقی امید نائینی- ناظر طرح: سید احمد فیروزآبادی